Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

7555 b477 390

heyfunniest:

my life in a picture

Reposted fromarkaron arkaron
littlefool
2957 1287 390
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
9352 34c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
littlefool
8674 beaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 17 2017

littlefool
...
Reposted fromweightless weightless

July 16 2017

littlefool
5433 f26f 390
Reposted fromkaiee kaiee

July 13 2017

littlefool
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
littlefool
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy

July 08 2017

littlefool
7106 d514 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 07 2017

littlefool
littlefool
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka
littlefool
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte
littlefool
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć..
Reposted fromlavendowy lavendowy
littlefool
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon
littlefool
ROZMOWA Z NIEOBECNĄ
nie odchodź 
zabierzesz co najwyżej ciało  ale przecież Reszta  i tak  zostanie ze mną 
 1  nazostawiałaś siebie  Nieobecna  wszędzie tam gdzie cię nie ma  jest mi ciebie za dużo 
 2  uwierz mi  Nieobecna  że  musiałem odejść  musiałem odejść  po to  by przekonać się że byłaś najmądrzejsza  najpiękniejsza  najpotrzebniejsza  wybacz  ale gdybym nie odszedł  nigdy bym o tym nie wiedział 
 3  Nieobecna  odezwij się czasem  ciekawy jestem  gdzie i z kim teraz  umierasz
— jarosław borszewicz
Reposted frometa eta
littlefool
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy

July 06 2017

littlefool
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. 
— Leopold Tyrmand
Reposted fromlavendowy lavendowy
littlefool
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
littlefool
2972 6e1d 390
Reposted fromlavendowy lavendowy
littlefool
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl