Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

littlefool
Nie zawsze mężczyzna, robiąc coś z kobietą, musi jej dotykać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte
littlefool
5466 d31f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 01 2016

littlefool
littlefool
Zmieniałam w życiu wiele razy poglądy na wszystko; na politykę, na miłość też. I niech nikt mi nie mówi, że nie mamy do tego prawa. Chodzi nie o to, jak często zmieniamy poglądy, tylko z powodu jakich doświadczeń. Wokół nas przecież nieustannie zmienia się świat - zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy. Ja dzisiejsza naprawdę nie jestem tą wczorajszą i nawet jej sobie dobrze nie przypominam.
— Roma Ligocka
Reposted fromIriss Iriss
littlefool
5188 9bd2 390

petitlapins:

Valentino’s Cosmo Collection

Reposted frompannakojot pannakojot
littlefool
9513 e28a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

November 30 2016

littlefool
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
littlefool
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
littlefool
9156 ba65 390
littlefool

Lubię urodę, ale położoną na inteligencję.


— Tadeusz Kownicki
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
littlefool
littlefool
6576 fae8 390
Reposted frommindtrap mindtrap

November 29 2016

littlefool
9140 8dd3 390
Reposted frommartynkowa martynkowa
littlefool
Grafika użytkownika claudette
Reposted fromweightless weightless

November 28 2016

littlefool
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis
littlefool
Będę to repostować wiecznie. Do czasu, aż mi się nie przytrafi ktoś taki, kto będzie chciał się ze mną pisać.
littlefool
Czasami spotykasz kogoś i wiesz, że od tej chwili Twoje życie zupełnie się zmieni.
— Julianna Baggott
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
littlefool
3353 d0f4 390
Reposted bylunadimidia lunadimidia
littlefool
Reposted frombluuu bluuu
littlefool
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl