Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

littlefool

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai

June 24 2017

littlefool
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee
littlefool

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
9404 b492 390
Reposted fromamatore amatore

June 20 2017

littlefool
2679 e0de 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 19 2017

littlefool
littlefool
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi
littlefool
0974 3e5b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 13 2017

littlefool
2720 99de 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed
littlefool
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic
littlefool
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

June 12 2017

littlefool
8178 69e1 390
Reposted fromtfu tfu
littlefool
3879 5130 390
Reposted byniepowazniemetanoiaakerosinewasnaeczekoladowysenshakemeall-about-katewikspamieciodleglesomebunnycholerabarricadelululujalittlepieceofheavenrawwwryoubastardaszMezameklaudialucjaCannonballshakemelexxieolalaacover-my-eyessomebunnysmokerEtiennienormalnie
littlefool
3868 1ea3 390
Reposted byniepowazniedusixshakemelexxieolalaatantalumcover-my-eyesalliwantisyoukoloryzacjamysteryblackcatpeepingtomitjentiredeverydayEtien
littlefool
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlefool
Reposted fromshakeme shakeme
littlefool

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
littlefool
0564 c690 390
Reposted frompiehus piehus

June 11 2017

littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl