Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

littlefool
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
littlefool

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

April 09 2018

littlefool
2051 e8f0 390
Reposted fromdudku dudku

March 20 2018

littlefool
Reposted fromshakeme shakeme
littlefool
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero
littlefool
2005 96fc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 19 2018

littlefool
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 12 2018

littlefool
4746 8c8b 390
Reposted fromkarahippie karahippie

March 06 2018

littlefool
9456 5d25 390
Reposted frommesoute mesoute

March 01 2018

littlefool
Nie da się odtworzyć pierwszego razu, gdy obiecujemy komuś miłość, ani tego, jak pierwszy raz sami czujemy się przez kogoś kochani. Nie da się przeżyć na nowo tej mieszanki lęku, uwielbienia, niepewności, namiętności i pożądania, ponieważ to nigdy nie zdarza się dwa razy.
— Renée Carlino „Zanim zostaliśmy nieznajomymi”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
littlefool
1200 63f0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 22 2018

littlefool
3993 9613 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 21 2018

littlefool
2125 18f5 390
Reposted frompiehus piehus
littlefool
4278 5062 390
Reposted fromdontbemad dontbemad
9921 cb66 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
littlefool
5881 6a66 390
Reposted fromexistential existential
littlefool
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 09 2018

littlefool
4063 d6d5 390
Reposted frompurpa purpa

February 06 2018

littlefool
5298 1063 390
Reposted fromkarahippie karahippie

February 02 2018

littlefool
7392 d394 390
Reposted fromtotal1ty total1ty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl