Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

3909 0859 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats
littlefool
8645 8cd5 390
Reposted fromkotowate kotowate
littlefool
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
littlefool
6889 afd2 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife
littlefool
- Źle pan wygląda - zawyrokował. 
- Niestrawność - odparłem. 
- A co panu zaszkodziło? 
- Życie.
— Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła
Reposted fromlumincescence lumincescence
littlefool
Jest taki moment, kiedy lato pęka. Jest już maksymalnie dojrzałe, rumieni się, pachnie, ale wiadomo, że to koniec, że jutro zacznie się starzeć, marszczyć, tracić kolory. Dziś był właśnie ten dzień.
— Justyna Stasiek-Harabin
Reposted from61sekund 61sekund
littlefool
3930 a3f3 390
Reposted bycaataleya caataleya
littlefool
2201 2278 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 28 2016

littlefool
9562 d32c 390
mrożek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
littlefool
Reposted fromtfu tfu
littlefool
-5 nocy zabierania Ci kołdry. Piszesz się na to?  
-Piszę się na wieczność zabierania kołdry jeśli to Ty będziesz mi ją zabierać.
— Najpiękniejsze wyzwanie jakie dano mi usłyszeć
littlefool
3011 6a0d 390
Reposted fromkotowate kotowate
littlefool
littlefool
Nie zgubcie się. Nie zgub jej. Bądź dużym chłopcem.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
littlefool
Istnieje coś takiego jak smutek po smutku. To taki smutek, który nachodzi Cię po jakimś czasie, kiedy już wszystko się uspokoi, wyjaśni, nie łamie serca, pozwala spokojnie spać. Nigdy nie wiadomo kiedy się pojawi, choć najczęściej prowokujemy go sami siedząc samemu po północy, myśląc za dużo. Związany jest chyba z tęsknotą, próbujemy przywołać pewne odczucia, co ważne, tylko na chwilę - skończyło się coś, czego mieliśmy dosyć, ale stanowiło tak ważny etap naszego życia, że pomimo zamknięcia, będziemy co jakiś czas do niego wracać. To taki moment, w którym możesz pozwolić sobie na myślenie o wszystkim co już nie wróci, możliwe, że chodzi po prostu o to, żeby spojrzeć na to wszystko z boku, z innej perspektywy, spróbować zrozumieć, dlaczego stało się właśnie tak. Czasem potrzebne jest pewne zamknięcie spraw we własnej głowie, a przede wszystkim w sercu i jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromcorvax corvax

August 27 2016

littlefool
3921 ae4a 390
Reposted bypozniejbluedresssoseinedenpathimperiumromanumRacuchcarbondioxidechachi
littlefool
A może szczęście to jest zaprzestanie myślenia, że powinieneś być gdzie indziej, robić co innego, być kimś innym.
— Eric Weiner
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
littlefool
4972 22b2 390
Reposted byblaumieszu
littlefool
2845 6ee7 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
littlefool
Uświadomiłem sobie, iż coś nieodwołalnie się między nami zmieniło.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl