Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

littlefool

Uwielbiam pisać z ludźmi, którzy odpisują z niewyobrażalną prędkością. Czuję wtedy, że naprawdę chcą ze mną rozmawiać.

 

Reposted fromnexxt nexxt
littlefool
3444 a743 390
Reposted fromolakocie olakocie

October 20 2016

Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa
littlefool
3855 8cb9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlefool
Gdyby mi ktoś powiedział:
- Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz Ją widział tylko przez minutkę...
To jeszcze dziś pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz – Zezowaty duet oraz nowe wiersze
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 19 2016

littlefool
8359 3e14 390
powiedz.
Reposted fromsecretoflife secretoflife
littlefool
Jak słusznie zauważyłaś, to nie baśń, to życie. Parszywe i złe. A zatem, do cholery i zarazy, przeżyjmy je w miarę przyzwoicie i dobrze. Ograniczmy ilość czynionych innym krzywd do niezbędnego minimum.
— Andrzej Sapkowski, "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromcudoku cudoku
littlefool
3569 a4aa 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
littlefool
0598 d2a0 390
Reposted fromsoSad soSad
littlefool
Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Robert Więckiewicz dla Zwierciadła
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
littlefool
Ale dokądkolwiek pójdziesz. Byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromifyouleave ifyouleave
littlefool
6401 e019 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlefool
2080 f263 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlefool
grafika house, home, and room
Reposted fromweightless weightless
littlefool
Zapamiętaj, nie marnuje się drugich szans.
Reposted bycytatymiau-miausheisthunderstormsdusixoczywisciesizarruusalkapannaniczyjawrite-url-hereasan29kitchysmokingtimejestemokcosdziwnegoLaColieamelinowawithoutendStayifyoulovemadamejoannamiodziioalwaysokMartwa13fragilitysweetdream98primoseyveeeasiaaajkpasdechatchujemujenieuciekajohmydeerRavyna
littlefool
littlefool
5576 cc78 390
Reposted frompiglet piglet
littlefool
Tęsknię za Tobą mocniej w Twojej obecności.
Reposted bycytatytoolongkinkadusixdzieciak12biolchempeoplealwaysleaveeajemstrongelusivesmokingtimecrybitchStayifyoulovemadamejoannadiebitchdiefragilitysweetdream98jestemokohmydeer
littlefool
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: 'Będę kochał właśnie ciebie'.
— Szczepan Twardoch
Reposted fromaggape aggape

October 18 2016

littlefool
4807 0865 390
Reposted fromremeeember remeeember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl