Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

littlefool
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
littlefool
Ty... ty jesteś bluszczem. Ale nie takim,który płoży się po ziemi, tylko takim,który wspina się po podporach(...) Bez podpory w zasadzie nie potrafisz istnieć.
— Renata Kosin – Bluszcz prowincjonalny
Reposted fromnyaako nyaako
littlefool
4172 4641 390
Reposted fromnyaako nyaako

September 09 2017

2269 d47a 390
Reposted fromdivi divi
littlefool
Po prostu będę ją trzymał w ramionach, ponieważ niekiedy dotyk jest jedynym sposobem, by przekazać komuś, że troszczysz się o niego bezwarunkowo. Nie wymaga skomplikowanego, głębokiego tłumaczenia.
— Kim Holden – Franco
Reposted fromnyaako nyaako
littlefool
littlefool
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca. I to pewnie najmniej romantyczna rzecz, jaką dziś usłyszysz. Kiedyś usłyszałem od dziewczyny, dojrzałej wbrew pozorom: "Jeżeli mamy być w związku, to chcę mieć dużo seksu i same komplementy". Próbowałem jej wytłumaczyć, że życie tak nie wygląda. Dobrze, że powiedziała mi o swoich oczekiwaniach, ale ja mocno stąpam po ziemi i wiem, że tak się nie da. Że będzie bardzo różnie. Pomyślałem sobie, żeby lepiej się zdecydowała na o 30 lat starszego pana, który będzie klaskał, jak ona zatańczy. Ja mam jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy do zrobienia. I absolutnie nie jestem jej w stanie zagwarantować tego, czego oczekuje.
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą.
Reposted frommhsa mhsa

September 04 2017

littlefool
7046 6500 390
Reposted fromspring-flow spring-flow

September 01 2017

littlefool
1577 f553 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour
littlefool
1520 6700 390
Reposted frommakle makle
littlefool
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney
littlefool

August 31 2017

littlefool
littlefool
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
littlefool
9612 9902 390
Reposted fromdusix dusix
littlefool

August 30 2017

littlefool
miłość przyjdzie
a gdy miłość przyjdzie
miłość cię obejmie
miłość zawoła cię po imieniu
i się rozpłyniesz
czasami jednak
miłość cię zrani ale
nigdy umyślnie
miłość nie będzie grała w gierki
bo miłość wie że życie
już i tak jest ciężkie
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem
littlefool
3253 1eb3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlefool

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
littlefool
7370 a7ff 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl