Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

littlefool
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant

November 19 2017

littlefool
1750 3229 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

November 17 2017

5366 cb61 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
littlefool
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka
littlefool
3822 04fb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
littlefool
5659 3ea6 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
0814 34ae 390
Reposted frommadamebadass madamebadass

November 16 2017

littlefool
3342 ba02 390
Reposted fromzciach zciach
littlefool
1525 b4f3 390
Reposted fromuniesienia uniesienia
littlefool
littlefool
3997 1519 390
Reposted fromfafner fafner
3460 809e 390
Reposted fromthetemple thetemple

November 15 2017

littlefool
4051 7302 390
Reposted fromvandalize vandalize
littlefool
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
littlefool
littlefool
3152 5a00 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

November 14 2017

2899 3044 390
Reposted fromdivi divi

November 13 2017

9815 a173 390
Reposted fromsunlight sunlight

November 11 2017

9817 d581 390
Reposted fromsunlight sunlight

November 10 2017

8152 dd76 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl