Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

littlefool
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy

July 06 2017

littlefool
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. 
— Leopold Tyrmand
Reposted fromlavendowy lavendowy
littlefool
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
littlefool
2972 6e1d 390
Reposted fromlavendowy lavendowy
littlefool
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
littlefool
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
littlefool
8361 9317 390
Reposted fromretaliate retaliate
1027 9914 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 29 2017

0528 f423 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
littlefool
8288 24e8 390
Reposted fromspring-flow spring-flow
littlefool
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
littlefool
4683 ec2f 390

image

(Source: the-parkster, via grettadc)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
littlefool
1397 3dfc 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
littlefool
2473 9d75 390
Reposted fromkarahippie karahippie

June 25 2017

littlefool

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai

June 24 2017

littlefool
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee
littlefool

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
9404 b492 390
Reposted fromamatore amatore

June 20 2017

littlefool
2679 e0de 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl