Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

littlefool
Reposted fromdogs dogs

May 22 2018

littlefool
8491 1afb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 18 2018

4717 2dda 390
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom
littlefool
8861 ec88 390
Reposted fromseaweed seaweed
littlefool
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak
littlefool
9052 c0ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 12 2018

littlefool
Nawet gdybym całował cię co dzień, przez resztę swojego życia, to w dalszym ciągu będzie to za mało.
— Cassandra Clare – Miasto Zagubionych Dusz
Reposted frompieprzycto pieprzycto
littlefool
7320 f467 390
Reposted fromnezavisan nezavisan
littlefool

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
littlefool
2148 cd88 390
Reposted fromkrzysk krzysk
littlefool
8597 0929 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 10 2018

littlefool
1010 f509 390
Rupi Kaur
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
littlefool
4415 f5bc 390
Reposted fromonakochago onakochago
3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch

April 30 2018

littlefool
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
littlefool
9788 487f 390
littlefool
1219 837f 390
Reposted frompiehus piehus

April 28 2018

littlefool

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem. 

— Barbara Rosiek – Pamiętnik narkomanki
littlefool
0436 4939 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 25 2018

littlefool

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...